پیام‌ها

درخواست یکی از هنرجویان از استاد محمدعلی گرجستانی

یکی از هنرجویان من گفت: “استاد! چرا خودتان را معرفی نمی کنید؟” گفتم: “حق با شماست؛ مدتی این مثنوی تأخیر شد…” گفت: “افرادی که در پی کسب موقعیت های انجمن خوشنویسان و تسلط بر آن هستند از هر فرصتی برای معرفی خود استفاده می کنند.” گفتم: “نفرمایید برای «معرفی خود»؛ بفرمایید برای «مطرح نمودن خود»؛ چون معرفی وجه مقرون به ...

ادامه مطلب »
bigtheme